Annamari Kinnunen: Hiljaisten talojen ohitse

Näyttelyn kantavana teemana on koti, jota käsitellään suojan ja turvan käsitteiden kautta. Teoksissaan Kinnunen pohtii kodin turvallisuuden ja ajan epävarmuuden ristiriitaisuuksia, kotia elettynä ja koettuna paikkana sekä kodin rakentamista. Kodin käsite on laajennettu koskemaan asunnon ja pihapiirin lisäksi kotikaupunkia.

Kinnunen inspiroituu erilaisista pinnoista, muodoista ja tekstuureista. Visuaalinen havainto synnyttää jonkinlaisen ajatusjatkumon, prosessin, joka rakentaa merkitysyhteyksiä ja tulkintoja visuaalisen ilmentymän ympärille. Teoksissa havainto, kokemus ja tunne kietoutuvat toisiinsa luoden uudenlaisia merkitysyhteyksiä muotoutuen lopulta abstraktiin muotoon. Kinnunen työskentelee monipuolisesti taidegrafiikan, piirustuksen ja installaation parissa. Teokset ovat usein sarjallisia.

Annamari Kinnunen on savonlinnalainen kuvataiteilija. Hän on osallistunut useisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla, kuten Forum Box:issa Helsingissä vuonna 2019 ja Gallerie Pleikussa Berliinissä 2016. Hänen viimeisin yksityisnäyttelynsä oli Galleria 5:dessä Oulussa vuonna 2023. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2023 sekä kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta (AMK 2013 ja YAMK 2019). Oman taiteellisen työskentelyn lisäksi hän toimii kuvataiteen tuntiopettajana ja on ollut mukana järjestämässä taidetapahtumia sekä toiminut erilaisissa kulttuurialan järjestöissä.

Kinnunen on Suomen taidegraafikoiden, Ars Novan sekä Etelä-Karjalan taiteilijaseuran jäsen.

Tapahtuman tiedot

11.05.2024 - 28.05.2024
Poriginal galleria, Eteläranta 6, Pori