IMMERSIO

Anna Hyrkkänen & Teemu Kangas – Immersio

Hyrkkänen & Kangas ovat taiteilijapariskunta, jonka työskentelyä yhdistää kiinnostus taiteen kokemisen ja tekemisen immersiiviseen voimaan. Immersio on uppoutumista, syvää kanssakäymistä jonkin kanssa. Taiteen katsoja, kokija ja tekijä voivat kaikki uppoutua niin taiteen kokemiseen kuin tekemiseen. Immersiivisyys on jatkumo, joka voi ilmetä niin kehollisena, kuin mielellisenä tilana.

Anna Hyrkkäsen valoinstallaatiosta rakentuu kokonaisuus, joka ilmentää ihmiskehon, mielen, aivojen ja tajunnan yhteenkietoutuneisuutta. Valkoinen tila on pinta, kuten iho on pinta kehossamme. Valkoinen tila ja esineet edustavat mielen rakenteita: eräänlaista mallia tai karttaa. Aivojen luoma malli on perusta tulkinnoille ulkoisen maailman tapahtumista ja minuuden kokemuksesta. Näyttelyssä muotojen päälle heijastuu liikkeessä olevia värillisiä projektioita: kosketus iholla luo värähdyksen valkoisella pinnalla – jotain tapahtuu.

Hyrkkäsen kokonaisuuden keskiössä on kehotietoisuuden herkkä tasapaino. Tietoisuus omasta kehosta saadaan aikaan aivoissa yhdistelemällä tietoa näkö-tunto-ja tasapainoelimistä. Välillä yhdistely jostain syystä epäonnistuu ja syntyy outoja kokemuksia, kuten tunne kehon vääristymistä, déjà-vu-elämys tai kokemusckehosta poistumisesta. Neuraalinen matriisi jossa elämme, venyy ja muotoutuu tilanteen vaatimusten mukaan.

Teemu Kankaan teoksissa kuvataan arktista tulen ja jään maailmaa, joka vaikuttaa olevan rajujen mullistusten kourissa. Maisemakuvausten joukossa on sekä muotokuvia että abstraktion eri tasoilla olevia teoksia. Teosten voidaan tulkita kuvaavan sekä mielen että maailmamme tilaa.

Kankaan kokonaisuutta hallitseva teos on animaatio, jonka kuvat on luotu yksitellen siveltimellä ja tussilla piirtäen. Teos kääntää huomion ajallisuuteen: maankuoren muutokset nopeutuvat ja vuoret ryhtyvät virtaamaan, vuosituhannet vilisevät silmissä. Ajallisen äärettömyyden havainnointi luo omanlaisensa transsendenssin: subjektiivisen arkikokemuksen asettuessa suhteeseen äärettömän kanssa voi syntyä kokemus luottamuksesta ja pilkahdus toivoa.

Anna Hyrkkänen (s. 1979) ja Teemu Kangas (s. 1980) ovat tamperelaisia kuvataiteilijoita, jotka ovat valmistuneet kuvataiteilijoiksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta 2005 ja 2004 sekä maistereiksi Kuvataideakatemiasta 2010 ja 2015. Hyrkkänen työskentelee pääasiassa valoinstallaatioiden ja kineettisten elementtien parissa. Kangas työskentelee pääasiassa mustavalkoisten tussipiirrosten ja veistosten parissa.


Molempien teoksia on ollut esillä lukuisissa yhteis- ja yksityisnäyttelyissä koti- ja ulkomailla.
www.annahyrkkanen.com, www.teemukangas.com

Näyttelyn valmistumista on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Oskar Öflundin säätiö.

Tapahtuman tiedot

05.11.2022 - 22.11.2022
Poriginal galleria