Kirsimaria E. Törönen

VERSIOITA

22.07.-08.08.2023

Avajaiset perjantaina 21.07. kello 18-20. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Olen piirtäjä, joka pyrkii irrottautumaan paperilta. Lähtökohtani on aina piirtämisessä, jota sovellan eri tavoin paikkasidonnaisista teoksista perinteisiin piirustuksiin ja kolmiulotteisiin teoksiin. Irrottaudun paperilta, kuljetan piirtämisen eri materiaaleihin ja tilallisiin teoksiin. Piirroksista työstän mm. reliefejä, kollaaseja ja paikkasidonnaisia installaatioita.

Käsittelen taide- ja kulttuurihistoriaa tulkiten sitä uudenlaisista näkökulmista. Ihminen ja ihmisenä oleminen on läsnä tavalla tai toisella kaikissa teoksissani. Taidehistorian kaanon koostuu enemmän ja vähemmän neroiksi leimatuista miehistä, näkökulma siten on hyvin polarisoitunut, kapea ja heteronormatiivinen. Klassikkoteosten mallihahmojen uudelleentulkinnoilla pyrin murtamaan tätä kangistavaa kaanonia.

Versioita näyttelyssä on esillä teoksia kolmesta teossarjastani; Modelling poses, Hommage á Vionoja ja Onnen alku. Teoksissa pyrin tekemään näkymättömän näkyväksi, tekemään objektista subjektin, antamaan heikolle äänen.

Modelling poses sarjan teokset ovat tulkintoja minulle tärkeistä eurooppalaisen taidehistorian teoksista. Olen nähnyt kaikki esikuvina toimivat teokset. Minulle on tärkeätä vierailla fyysisesti teoksen luona, viettää aikaa sen kanssa ennen kuin alan työstämään siitä omaa versiotani.

Kahtena viime vuonna olen tutkinut pohjanmaalaisten taiteilijoiden, Veikko Vionojan ja Justus Sarisalon maalauksia. Veikko Vionojan teoksiin perehdyin kuraattori Veikko Halmetojan pyynnöstä vuosina 2021-2022.

Syntynyt sarja, Hommage à Vionoja, oli kokonaisuudessaan esillä kesällä näyttelyssä Musta verho ja muita piirustuksia, Taide Vionoja & K.H.Renlundin museo, kuraattori Veikko Halmetoja. Syksyllä 2022 vietin 4kk Ateljé Stundarsin residensissä ja ihastuin Justus Sarisalon pohjalaisiin maisemiin, ihmishahmoihin ja mielentilaan. Näyttelyssä on esillä työn alla olevasta sarjasta Onnen alku ensimmäiset valmistuneet teokset, Gubbe ja Gumma vanerireliefit.

Olen toiminut ammattitaiteilijana vuodesta 1993 valmistuttuani taidegraafikoksi Rotterdamin korkeakoulusta, Willem de Kooning kuvataideakatemiasta, Hollannista maalaustaide sivuaineena. Työskentelen 1.1.2022 – 31.12.2024 valtion 3-vuotisella monitaiteen työskentelyapurahalla omilla työhuoneilla Mäntässä ja Ivalossa.

Minut on palkinnut Mikkelin kaupunki Mikkeli palkinnolla vuonna 2011 ja TAIKE – Taiteen- edistämiskeskus Etelä-Savon taidepalkinnolla vuonna 2016.

Kirsimaria E. Törönen

kirsimaria.toronen@gmail.com | +358 (0)400 903 476 | www.kirsimariatoronen.fi

Tapahtuman tiedot

22.07.2023 - 08.08.2023
Poriginal galleria, Eteläranta 6