Rosa Kansala: Piilopaikka

Rosa Kansalan veistokset liikkuvat esittävän ja ei-esittävän taiteen välimaastossa luonnon muotoja ja elämisen eri tasoja tutkien. Huomio kiinnittyy näennäisesti itsestään selviin yksityiskohtiin, joiden kauneus on joskus myös piilossa katseilta. Tavoitteena on herätellä näyttelyn kokijan aisteja ja innostaa tutkivaan liikkeeseen teosten ympärillä. Osassa veistoksista pinnat on käännetty nurin päin: Mielenkiintoiset pintastruktuurit ovatkin teoksen sisäpinnoilla, joita pääsee tutkimaan teoksissa olevien aukkojen kautta.

Teosten rakentaminen on hidasta, kerros kerrallaantapahtuvaa käsityötä. Työskentelyn taustalla vaikuttaa uusmaterialistinen ja posthumanistinen ajattelu: ihminen ei voi, eikä hänen tulekaan määrittää ja hallita kaikkea. Muoto rakentuu luonnosten ja kokeilujen pohjalta, mutta aina taiteilijan ja materiaalin yhteistyönä.

Suomen kulttuurirahasto on tukenut näyttelyn toteutusta kuluapurahalla.

EN

Visual artist Rosa Kansala comes from Joensuu and lives in Rovaniemi. Her sculptures move between figurative and non-figurative art, exploring the forms of nature and different levels of living. Attention is focused on seemingly obvious details, because beauty is sometimes hidden from view. The goal is to stimulate the exhibition visitors´ senses and inspire an exploratory movement around the works.

In some of the sculptures, the surfaces are turned inside out: There are interesting surface structures on the inner surfaces of the work, which can be explored through the holes in the works. Building the works is a slow, layer-by-layer craft. The work is influenced by neomaterialist and posthumanist thinking: people cannot and should not determine and control everything. The form is built based on sketches and experiments, but always as a collaboration between the artist and the material.

The Finnish Cultural Foundation has supported the making of this exhibition.

Tapahtuman tiedot

01.06.2024 - 18.06.2024
Poriginal galleria, Eteläranta 6, Pori