Toni Hautamäki: Naked Dada

Toni Hautamäki puhuu maailman puolesta konstruktivismin keinoin

Toni Hautamäen näyttely Naked Dada on puheenvuoro taiteellisen kantaaottavuuden puolesta. Hänen mukaansa sekä tiedotusvälineet että nykytaide välttelevät todellisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon, käsittelemistä. Todellisuuden sijaan tarjolla on taiteilijan mukaan jonkinlaista kitschiä, joka herättää vain myönteisiä ja helppoja tunteita, eikä sisällä liian vaativia tai hankalia ajatuskulkuja. Alaston Dada on viittaus siihen, miten dadaistit korostivat taiteensa poliittisuutta ja sen roolia todellisuuden kyseenalaistajana. Mikä on totta ja mikä ei, on mitä ajankohtaisin kysymys yli sata vuotta alkuperäisen dadan jälkeen, ja johon taiteilija haluaa meidän havahtuvan.

Taiteilija kuvaa itse omaa taiteellista ajatteluaan seuraavasti: ”Yritän näyttää joitain asioita nahkoineen, alastomina, niin kuin ne ovat. Taide on minulle osa totuutta, jokin uusi ja paljastava tapa katsoa asioita, vaikeitakin.” Hautamäki tähdentää sitä, että taiteen ei tulisi olla eskapistista tai rajoittua vain tarkasti rajattuun aihevalikoimaan.

Taiteilijan ilmaisu on kiehtova yhdistelmä abstraktin taiteen traditiosta nousevaa geometrista väri-ilmaisua, johon sekoittuu kirjoitus. Hautamäki summaa itse viimeaikaista työskentelyään: ”Poimin sanoja ja lauseita ympäröivästä informaatiotulvasta ja esimerkiksi Noam Chomskyn videoesseistä tai ilmastonmuutoksen uhkia tai syväekologiaa sekä filosofiaa käsittelevistä teksteistä.”

Hautamäki tuo teoksillaan Josef Albersin (1888–1976) värioppiin pohjautuvan modernistisen eetoksen tähän päivään yhdistämällä saksalaistaiteilijan väriajattelun teksteihin, jotka käsittelevät aikamme kohtalon kysymyksiä. Hautamäki yhdistää värin emotionaaliset vaikutukset informaatioon, ja näyttää miten kriittinen ajattelu ja ylipäätään ajattelu ovat tapoja, joihin ihmiset voivat päästä taiteen avulla. Taide ei ole pakoa todellisuudesta, vaan se on havahtumista siihen, mikä on todellista ja kehotus kysyä mitä tälle todellisuudelle pitäisi tehdä.

Ja viimeinen sana kuuluu taiteilijalle itselleen: ”Nyt pyrin tekemään taidetta yksioikoista konservatiivisuutta vastaan!”

Toni Hautamäki (1977) on turkulainen kuvataiteilija, joka on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi vuonna 2009 Kuvataideakatemiasta. Hän on Taidemaalariliiton, Arte ry:n ja Turun taiteilijaseuran jäsen. Hänen teoksiaan on Turun kaupungin ja Suomen valtion kokoelmissa. Naked Dada on Hautamäen ensimmäinen Porissa pitämä näyttely.

Dosentti Juha-Heikki Tihinen

Tapahtuman tiedot

18.02.2023 - 07.03.2023
Poriginal galleria, yläkerta