Simo Saarikoski: Shallow Time

Näyttely on sarjallinen kokonaisuus, joka koostuu akvarelli- ja mustemaalauksista, sekä kipsiveistoksista.

“Shallow Time” on yritys ymmärtää omaa aikaamme ja sen ilmiöitä, sekä miten se meihin kollektiivisesti vaikuttaa. Se pyrkii kiteyttämään ajan hengen, joka liukuu käsistä aina kun sitä yrittää määrittää selitettävissä olevin keinoin. Antropologeilla on erilaisia termejä erilaisille aikakäsityksille. Shallow Time (Ontto aika) tarkoittaa ohutta tai pinnallista aikaa, elämää juuri tässä hetkessä.

Työskentelyä on innoittanut mm. seuraavia käsitteiden ja ilmiöiden pohdinta: Itsensä brändääminen, kuinka löytää armollisuus itseämme ja muita kohtaan sosiaalisessa mediassa, populismi eri muodoissaan, kollektiivinen yksilöllisyys, cancel-kulttuuri, eskapismi uushenkisyyden kautta ja salaliittoteoriat.

Näyttelyn teokset ovat valmistuneet hiljalleen vuosien 2021-24 aikana.
Työskentelyä ja näyttelyä ovat tukenut Koneen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Simo Saarikoski (s.1980) on kuvataiteilija, joka työskentelee videon, performanssin ja akvarellimaalauksen keinoin. Teoksissaan hän tutkii aikamme ilmiöitä sekä ihmisen psyykettä ja vaikutusta omaan ympäristöönsä. Saarikosken teoksia on ollut eri muodoissaan esillä yli 20 eri maassa.

EN

Opening of the exhibition on Friday 10.5. at 18-20. Free entry. Welcome!

The exhibition features a series of watercolors, ink paintings and plaster sculptures.
“Shallow Time” is an attempt to understand our time and its phenomena and how it
affects us collectively. It seeks to capture the spirit of time that always slips through
our fingers when we try to define it by explicable means. Anthropologists have
different terms for different concepts of time. Shallow time refers to thin or superficial
time, life at this very moment.

Among other things, thoughts related to the following concepts and phenomena have
inspired the artist’s work: personal branding, how to find kindness towards ourselves
and others on social media, populism in its various forms, collective individualism,
cancel culture, escapism through new age spirituality and conspiracy theories.
The works featured in the exhibition were created between 2021 and 2024.
The artist’s work and the exhibition has been supported by the Kone
Foundation and Arts promotion Cenre Finland.

Simo Saarikoski (b.1980 / lives and works in Helsinki, Finland) is a versatile artist
based in Helsinki. He works with video, performances and watercolor paintings.
In his works he examines the phenomena of our time as well as the human psyche
and the impact of humans on their environment. In addition to his solo work,
he is part of the group Messianic Research Centre for Visual Ethics and the
Pori-based T.E.H.D.A.S. collective. The artist’s works in various forms have been on
display in over 20 countries.

SE

Öppning av utställningen på fredag ​​10.5. kl 18-20. Gratis inträde. Välkommen!

Utställningen är en seriell helhet som består av akvareller, bläckmålningar och
gipsskulpturer.

”Shallow Time” är ett försök att förstå vår tid och dess fenomen samt hur dessa
påverkar oss kollektivt. Utställningen strävar efter att sammanfatta tidens anda, som
alltid glider undan då den definieras och förklaras. Antropologer använder olika
termer för olika tidsuppfattningar. Shallow Time betyder grund eller ytlig tid, livet i
detta ögonblick.

Arbetet har sin grund i tankar om bl.a. följande begrepp och fenomen:
Att branda sig själv, hur kan man finna barmhärtighet mot sig själv och andra på
sociala medier, populismens olika former, kollektiv individualitet, cancelkultur,
eskapism i nyandlighet, konspirationsteorier.
Utställningens verk har kommit till så småningom under åren 2021-24.
Utställningen har fått stöd av Konestiftelsen och Centret för konstfrämjande.

Tapahtuman tiedot

11.05.2024 - 28.05.2024
Poriginal galleria, Eteläranta 6, Pori